ARTIKEL – ARKITEKTMÖTET

Det Nya Jägersro har kommit ett steg närmare verklighet.

dsc9654

Just nu sitter sju arkitektbyråer och skissar på hur framtidens travanläggning kommer att se ut. Vid ett stort möte på Jägersro gavs förutsättningarna för den nya anläggningen.

Kerstin Peterson Brodda, ordförande för Skånska Travsällskapet, inledde med att ge en historisk tillbakablick och dessutom förflytta arkitekterna till en fiktiv tävlingsdag.

Sen tog Kent Öhlander, vd för Jägersro, över och utvecklade tankarna om Det Nya Jägersro:

– Det ska bli Europas ledande hästcenter, en smart arena som ska vara kompakt och flexibel. Målgruppsanpassad.

Att byggandet av den nya anläggningen blir ett enormt projekt visades inte minst av den långa listan med tankar som presenterades.

En publikbyggnad som andas Jägersro, som ska vara anpassad för både storloppsdagar och vardagstravet.
Stall och paddock ska finnas nära publiken.
Hästklinik, butiker och sadelmakeri.
Möjlighet till evenemang typ ridsport.
Utrymme för travskola.
Malmö Civila Ryttarförening ska finnas på området.
Travbanan ska bli 1400 meter med ett nära 300 meter långt upplopp.
En ponnytravbana på 800 meter.
Det ska finnas en stor restaurang och sedan ett antal andra, mindre, matställen.

Dessutom ska det finnas tänkbara placeringar för en idrottsakademi och en 4H-gård på området. När det sedan blev fråga om mera hårda fakta tog projektledaren Daniel Thente över:

– Ni ska tänka på miljö, energi och drift. Tänk grönt och jag vet att ni kommer med smarta lösningar.

De speciellt inbjudna arkitektbyråerna ska sedan lämna sina tankar om framtidens Jägersro i början av mars. Alla ska lämna en skiss på en välkomnande entré och sedan ytterligare en detalj från området. Från det materialet kommer sedan en byrå att väljas ut för det slutliga arbetet.

– Det känns fantastiskt bra att arkitektresan har startat, sammanfattade Öhlander. Fast helst av allt skulle jag ha önskat att ha den nya anläggningen färdig i morgon.

ARTIKEL – SMART ARENA

Det nya Jägersro – en smart anläggning

jagers-03-v1

SmartArena™ är en arbetsmetod för att hitta och välja ut tekniska lösningar och innovationer som kan bidra till att skapa värden för användare, publik och miljö. För Jägersros del sammanfattar begreppet villkoren för hur byggprocess, drift, förvaltning, besöksverksamhet mm ska matcha våra krav inom sex definierade områden:

Hållbarhet. Avser tekniska lösningar och innovationer som kan alstra, återvinna och lagra energi, bidrar till ett fungerande kretslopp, omvandla avfall till höggradigt insatsmaterial, etc.

Klimatanpassning. Avser tekniska lösningar och innovationer som bidrar till minskade koldioxid-, kvävedioxid- och andra luftförorenande utsläpp, mindre trängsel samt tjänster och mervärden som påverkar beteenden i önskad riktning.

Drift & Underhåll. Avser tekniska lösningar och innovationer som utan mänsklig inblandning övervakar, larmar och ev. åtgärdar brister på verksamhetskritiska system. Inom Drift & Underhåll återfinns också teknologier som förenklar skötseln av t.ex. bana och grönytor, styr trafikflöden, driver autonoma maskiner, hanterar sopor och avfall etc.

Användarvärde. Avser tekniska lösningar och innovationer som resulterar i att hyresgäster, tävlande och aktiva får tillgång till information, data och funktioner som bidrar till den egna verksamhetens utveckling och konkurrensförmåga.

Besökarvärde. Avser tekniska lösningar och innovationer som ger nya aha-upplevelser, inspirerar, förenklar besök, premierar beteenden och för övrigt utgör incitament för att besöka Jägersro.

Samhällsnytta. Avser tekniska lösningar och innovationer som innebär att Jägersro kan uppfylla relevanta delar i målen 7, 11 och 12 i FN:s Globala mål.

Nu är det nya Jägersro en nyhet på SvT!

Den 23 augusti publicerar SvT på svt.se, våra och stadens planer för ett nytt Jägersro. Samtidigt har SvT i sina arkiv letat upp och publicerat filmat Jägersro-material från förr vilket snyggt knyter ihop gammalt med nytt. Du läser nyheten och ser filmen här.

Senaste nytt 24 juni 2019:

JÄGERSRO LÄGGER GRUNDEN PÅ DJUPET!

Provborrning

Sen Jägersro satte borren i marken för att undersöka underlagets beskaffenhet, fasthet samt ta jordprover har inget uppseendeväckande visat sig.

Det nya Jägersro kommer således byggas på säker mark, utan omfattande föroreningar.
Men, för att arena, bana och alla anläggningar och byggnader ska vila på verkligt trygg grund, borrar vi djupare än de 5–6 meter som ursprungligen planerades. Först när borren nått nästan tio meter och därmed under den fasta lermoränen, har geotekniker och vi bestämt oss för att vara nöjda. Konkret innebär de extra borrmetrarna att jobbet beräknas vara klart i juli. Under tiden kommer du säkert kunna se den mobila borrutrustningen dyka upp både här och var kring hagar och träningsbanor på Jägersro-områdets östra del.

Senaste nytt 17 maj 2019:

DET SOM GÖMS I JORD SKA UPP PÅ BORD!

I maj-juni tas ett stort och viktigt steg i arbetet med att detaljplanera området för det nya Jägersro. Maskiner och experter på geoteknik, markundersökningar och jordprover kommer då att borra djupt i den Jägersro:ska myllan för att analysera jorden där det nya Jägersro ska byggas. Bland annat utförs mätningar för att avgöra hur djupt ner lermorän och grundvatten ligger. Vidare kommer undersökningarna berätta vilka krav som t ex olika djup och jordens vattenkvot ställer på anläggningsarbete och byggnadens konstruktion. Det slutliga svaret från de totalt 60 provborrningarna, den kemiska miljöanalysen och grundvatteninmätningen kommer tidigt i höst. Ungefär samtidigt nås vi också av svaren på den skyfalls- och dagvatten-utredning som genomförs parallellt med markundersökningen.

PÅ GÅNG!

Efter att våra olika arbetsgrupper specat krav och önskemål för bana, tävlingsstall, travskola och den publika anläggningen, har vi fått tillräckligt på fötterna för att börja skissa på det nya Jägersro. Första steget är att välja en arkitekt som förstår vad vi vill åstadkomma och som inser den nya anläggningen betydelse för tävlande, besökare, aktiva, närboende och Malmö som stad. Valet av arkitekt beräknas klart under första halvåret 2020.

KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER NÄR DET HÄNDER?

Teckna dig för vårt digitala nyhetsbrev Oss Emellan som utkommer så snart något nytt eller angeläget är på gång. Oss Emellan får du bland annat veta vad som händer ute på byggarbetsplatsen; om det planeras arbeten som kan inverka på trafikflöden; när olika arbetsmoment beräknas klara etc. Nyhetsbrevet kommer också hålla dig informerad om hur vi arbetar med miljö- och klimatfrågor, nya upplevelser, smarta lösningar för besökare, verksamma och närboend, etc. För att nyhetsbrevet ska ge dig den information du önskar – kryssa för i ”önskelistan” nedan. Nyhetsbrevet mailas till den e-postadress du anger och omfattas av de s.k GDPR-reglerna.

Jag vill hålla mig uppdaterad! Särskilt om…
olika byggmoment, tex anläggningsarbeten, grundläggning stomresningdet nya Jägersros utformning och arkitekturhur byggprojektet framskrider .nya tekniska lösningar, innovationer etc.visningar och informationsträffar för privatpersonervisningar och informationsträffar för företagare

Maila mig Oss Emellan på e-adress

Information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter och skyddar din personliga integritet hittar du här.

VISIONEN

Sedan 1907 har det tävlats med hästar på Jägersro i Malmö. Det gör Jägersro till Sveriges äldsta travbana, men också en av landets största och mest välbesökta arenor med många av travvärldens prestigefyllda lopp på tävlingsagendan.

Under åren som gått har Jägersro genomgått en lång rad förbättringar och utvecklats i takt med tiden, ibland även legat flera steg före. För att bibehålla rollen som ett viktigt upplevelse- och spänningscenter i Malmö med omnejd, har Skånska Travsällskapet beslutat uppföra ett nytt och framtidsorienterat hästcenter där bland annat upplevelse, spänning, gemenskap, närhet, smartness, utbildning och nytänkande står på kravlistan.

Öster om den nuvarande banan inleds nu skapandet av ett ledande hästcenter i Europa. En mötesplats inte bara för olika hästsporter och hästintresserade, utan för alla i södra Sverige och delar av Danmark och Tyskland, som vill uppleva något utöver det vanliga.

I planerna för området finns en publik byggnad som förutom arenan, ett flertal restauranger, barer, hörsal och kontor även ska erbjuda en unik och omedelbar närhet till hästar och tävlande. Vidare planeras för servicebyggnader, travskola med körhall, hagar och vägar, samt grönytor och landskap som tillvaratar områdets fantastiska och i många avseenden säregna natur.

För att ligga i utvecklingens framkant och kunna möta nya behov och krav på upplevelser och mervärden, ska anläggningen förses med ny innovativ teknik, konceptualiserad under beteckningen SmartArena™.  Beteckningen inrymmer också högt satta hållbarhets- och klimatmål så som de formuleras i några av FN:s Globala Mål samt i kraven för bygg- och fastighetsbranschens miljöcertifiering.

Kent Öhlander

Så här har du nog aldrig sett Jägersro förr…

Fotograf: Jimmy Wigren

Kontakta oss gärna!

Exempelvis när du har frågor eller behöver ventilera.
Ett mail med några rader räcker fint och besvaras så snabbt det bara är möjligt. Fyll i formuläret och skicka.