Senaste nytt 24 juni 2019:

JÄGERSRO LÄGGER GRUNDEN PÅ DJUPET!

Sen Jägersro satte borren i marken för att undersöka underlagets beskaffenhet, fasthet samt ta jordprover har inget uppseendeväckande visat sig.

Provborrning

Det nya Jägersro kommer således byggas på säker mark, utan omfattande föroreningar.
Men, för att arena, bana och alla anläggningar och byggnader ska vila på verkligt trygg grund, borrar vi djupare än de 5–6 meter som ursprungligen planerades. Först när borren nått nästan tio meter och därmed under den fasta lermoränen, har geotekniker och vi bestämt oss för att vara nöjda. Konkret innebär de extra borrmetrarna att jobbet beräknas vara klart i juli. Under tiden kommer du säkert kunna se den mobila borrutrustningen dyka upp både här och var kring hagar och träningsbanor på Jägersro-områdets östra del.

Senaste nytt 24 april 2019:

VISIONEN AV HÄSTCENTRET SOM SKA BLI EUROPAS LEDANDE

nya-jagersro-entre
En bild av framtidens publika anläggning så som CAD Studion ser den.

Nu är det nya Jägersro en nyhet på SvT!

Den 23 augusti publicerar SvT på svt.se, våra och stadens planer för ett nytt Jägersro. Samtidigt har SvT i sina arkiv letat upp och publicerat filmat Jägersro-material från förr vilket snyggt knyter ihop gammalt med nytt. Du läser nyheten och ser filmen här.

Senaste nytt 17 maj 2019:

DET SOM GÖMS I JORD SKA UPP PÅ BORD!

I maj-juni tas ett stort och viktigt steg i arbetet med att detaljplanera området för det nya Jägersro. Maskiner och experter på geoteknik, markundersökningar och jordprover kommer då att borra djupt i den Jägersro:ska myllan för att analysera jorden där det nya Jägersro ska byggas. Bland annat utförs mätningar för att avgöra hur djupt ner lermorän och grundvatten ligger. Vidare kommer undersökningarna berätta vilka krav som t ex olika djup och jordens vattenkvot ställer på anläggningsarbete och byggnadens konstruktion. Det slutliga svaret från de totalt 60 provborrningarna, den kemiska miljöanalysen och grundvatteninmätningen kommer tidigt i höst. Ungefär samtidigt nås vi också av svaren på den skyfalls- och dagvatten-utredning som genomförs parallellt med markundersökningen.

Nordöst om det nuvarande Jägersro planeras nu för en anläggning som ska tillhöra det absoluta toppskiktet bland världens alla travbanor. ”Vi ska skapa Europas ledande hästcenter” konstaterade ledningen för Skånska Travsällskapet efter att beslutet om att ett nytt Jägersro klubbats igenom.

Med målet att skapa framtidens hästcenter – där underhållning och upplevelser för besökare, hästar, kuskar, tränare, hästägare och personal står i fokus – följer kravet på att varje detalj hanteras framsynt och varsamt. Men också att alla intressenters åsikter och insikter tas tillvara.

Kent Öhlander, VD för Jägersrotravet.

För att säkerställa att behoven hos hästcentrets intressenter tillgodoses samt alla funktioner ses över, utvecklas och kommer till sin rätt, har särskilda arbetsgrupper etablerats. Varje grupp ska under 2019 ta fram rekommendationer till styrelsen som i sin tur upprättar en kravspecifikation. I arbetsgrupperna ingår nyckelpersoner med koppling till Jägersro och dess olika verksamheter.

Kent Öhlander, VD för Jägersrotravet, ser fram emot flytten och de utvecklingsmöjligheter det ger det mer än hundra år gamla Jägersro.
”Vi befinner oss just nu i inledningen på detaljplane-arbetet och eftersom målet är att vi ska ligga minst en hästlängd före våra konkurrenter, så måste vi ha en holistisk syn på hästcentrets alla delar. Det inkluderar även alla mjuka värden, t ex hur vi skapar gemenskap, tillgänglighet och ett utbud som attraherar ung som gammal, hästintresserade och andra”, säger Kent.

Self hosted video file is empty.

Det är strax nordöst om det befintliga Jägersro som Europas ledande hästcenter snart börjar ta form. Här sett från områdets sydvästra hörn.

Flytten som ska placera Jägersro i täten bland världens travbanor!

”Vi ska skapa Europas ledande hästcenter” – så lät det på ett av ledningens första interna möten efter att beslutet togs om att Jägersro hästcenter skulle flyttas. Löftet om att skapa ett ledande hästcenter där underhållning och upplevelser för besökarna skulle vara i fokus, ser ut att kunna hållas. Varje detalj som rör Jägersros nya anläggning hanteras varsamt och vidsynt av alla inblandade.

Kent Öhlander, VD för Jägersro Trav & Galopp, ser ljust på flytten och de utvecklingsmöjligheter detta ger för anläggningen. ”Vi satsar på att ligga minst en hästlängd före våra konkurrenter, det kräver att det Jägersro vi nu skapar, ska planeras och utvecklas med omsorg samt ha en holistisk syn på hästcentrets alla delar”, säger han under en presentation för ledningsgruppen.

För att säkerställa att centrats alla komponenter ses över, har särskilda arbetsgrupper med specifika fokusområden fått i uppdrag att under 2019 mötas och ta fram olika rekommendationer, som har vital betydelse för flytten/bygget. Bland annat gäller det banan, anläggningen och publikupplevelser. Arbetsgrupperna består av av nyckelpersoner inom Jägersros olika verksamheter och har som uppgift att bidra med åsikter, tankar och idéer som kan göra Hästcentret till Europas ledande.

Så här har du nog aldrig sett Jägersro förr…

Fotograf: Jimmy Wigren